CONCURS – Have a hardCore Christmas by Intel & Lab501

Scris de: , in categoria: Editoriale, in 5 December, 2013.

 

REGULAMENTUL CONCURSULUI

„Have a HardCore Christmas by Intel and Lab501”

 

Organizat de S.C. Trust Communications S.R.L

(perioada 5 decembrie 2013 – 15 ianuarie 2014)

Avand in vedere urmatoarele:

SC Intel Software Development SRL, avand datele de identificare CIF: RO27555127, J40/9979/2010, cu sediul in Romania, Strada G. Constantinescu nr 3, Cladirea Upground, Intrarea C, Etaj 4, Sector 2, cod 020339, Bucuresti, este interesata sa isi promoveze numele si produsele din portofoliu prin intermediul concursului „Have a HardCore Christmas by Intel and Lab501”, organizat de S.C Trust Communications  S.R.L prin intermediul platformei www.lab501.ro;

SC Trust Communications SRL, cu sediul social in Bucuresti, str Maica Domnului, nr. 10, bl. T54, sc.A, et. 4, ap.19, sector 2, Bucuresti, operator de date cu caracter personal inregistrat in registrul Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal cu nr. 28100, interesata sa promoveze concursul „Have a HardCore Christmas by Intel and Lab501”;

Partile au hotarat organizarea unui concurs cu caracter publicitar care vizeaza promovarea numelui si imaginii companiei Intel, in urmatoarele conditii:

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

1.1. Organizatorul concursului „Have a HardCore Christmas by Intel and Lab501”, (numit in cele ce urmeaza “Concursul”) este S.C. TRUST COMMUNICATIONS S.R.L., cu sediul social in Bucuresti, str Maica Domnului, nr. 10, bl. T54, sc.A, et. 4, ap.19, sector 2, Bucuresti, operator de date cu caracter personal inregistrat in registrul Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal cu nr. 28100, numita in continuare “Organizatorul”.

1.2. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului regulament oficial (denumit in continuare “Regulamentul”), prin intermediul site-ului www.lab501.ro (”Site-ul”). Prevederile Regulamentului sunt obligatorii pentru toti participantii. Prin participarea la Concurs, fiecare participant declara ca intelege si accepta integral prevederile acestui Regulament, precum si dreptul Organizatorului de a modifica Regulamentul fara notificare prealabila. Orice modificare a Regulamentului va intra in vigoare la momentul postarii pe Site.

ART. 2. Perioada si aria de desfasurare a concursului

2.1. Concursul este organizat si se desfasoara in perioada 5 decembrie 2013 – 15 ianuarie 2014, pe intreg teritoriul Romaniei, in spaţiul virtual aferent Site-ului, in conformitate cu

(i) prevederile prezentului Regulament

(ii) termenii si conditiile de utilizare a Site-ului.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica perioada Concursului sau de a decide incetarea acestuia.

2.2. Castigatorii concursului vor fi anuntati pe data de 16 ianuarie 2014.

ART. 3. Dreptul de participare. Drepturi de proprietate intelectuală

3.1. La Concurs are dreptul să participe orice persoana fizica cu domiciliul stabil sau resedinta in Romania, care are o varsta de minim 18 ani impliniti la data de 4 decembrie 2013.

3.2. Nu au dreptul sa participe in Concurs urmatoarele categorii de persoane:

–   angajatii companiilor: S.C. Trust Communications  S.R.L, S.C. Intel Software Development SRL.

– angajatii oricaror companii implicate in realizarea oricaror activitati legate de organizarea si desfasurarea Concursului.

De asemenea, rudele de gradul I si afinii angajatilor mentionati mai sus (respectiv copii/parinti, frati/surori, sot/sotie) nu au dreptul de a participa la Concurs.

ART.4. Procedura promoţiei

4.1. Perioada concursului

Concursul va incepe in data de 5 decembrie 2013 – 15 ianuarie 2014.

4.2. Mecanismul concursului

– participantii trebuie sa raspunda la cele 11 intrebari de pe www.lab501.ro

– sa completeze corect formularul de inregistrare

– fiecare participant va putea sa se inscrie o singura data. Fiecare premiu va avea un singur castigator

– castigatorii vor fi desemnati prin tragere la sorti.

Premiile concursului pot fi castigate de participantii care indeplinesc concomitent urmatoarele conditii:

– sunt persoane rezidente in Romania si au peste 18 ani

– au raspuns la cele 11 intrebari de pe site-ul www.lab501.ro

– au completat corect formularul de inscriere.

– in situatia in care unul dintre castigatori nu indeplineste cumulativ conditiile enumerate anterior, va avea loc o noua extragere. Dupa 3 extrageri consecutive in care concurentii alesi nu au indeplinit conditiile de acordare a premiului, acesta nu mai este oferit

– castigatorii trebuie sa trimita datele de validare si copia dupa buletin scanata in maxim 72 de ore de la primirea anuntului oficial de castigare a premiului

Comentariile jignitoare, vulgare, defaimatoare, rasiste sau care ameninta in orice fel demnitatea sau integritatea morala a participantilor sau vizitatorilor paginii de site pot fi sterse de catre administrator fara vreun anunt prealabil.

ART. 5. Premiile şi acordarea acestora

Premiile concursulului „Have a HardCore Christmas by Intel and Lab501” de pe www.lab501.ro sunt 3 procesoare Intel Core i7 – 4770k.  Valoarea totala a premiilor este de 4208.32 (TVA inclus). Acesta este subiect de impozit pe venit si va fi suportat de S.C. Trust Communications SRL.

Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestei campanii nu au posibilitatea de a le schimba cu alte bunuri si nici sa solicite schimbarea conditiilor campaniei. Premiile nu sunt transmisibile catre alte persoane. Castigatorii vor fi contactati de Organizator prin e-mail in termen de 3 zile lucratoare de la data validarii extragerii. Acestia au termen de 72 de ore pentru a transmite Organizatorului datele de contact si de livrare a premiului: numele complet, numar de telefon, adresa completa, adresa de email si copie dupa buletin. Mesajul trebuie sa fie trimis in maxim 72 ore din momentul in care a fost anuntat castigatorul si contactat de Organizator. In cazul in care 3 utilizatori consecutivi desemnati castigatori ai unuia dintre cele 3 premii nu respecta conditiile de validitate, premiul in cauza nu se va acorda. Castigatorilor nu le revine niciun fel de plata aferenta transportului premiului, aceasta fiind suportata de S.C. Intel Software Development  S.R.L. Premiul va fi predat doar participantilor, personal, care se vor legitima cu actele de identitate valabile.

ART.6. Responsabilitati

Organizatorul si partile implicate in aceasta campanie nu isi asuma responsabilitatea pentru:

(i) Email-urile nelivrate datorita defectiunilor sau supraincarcarii retelelor operatorilor de Internet sau ca urmare a functionarii deficitare ori nefunctionarii aplicatiilor utilizate de participanti (soft si/sau hardware);

(ii) Situatiile in care premiul nu este livrat ori inmanat castigatorului ca urmare a unor date de identificare inexistente, false ori incorecte comunicate la inregistrare;

(iii) Organizatorii sunt responsabili sa comunice gratuit conditiile de desfasurare si sa respecte prevederile regulamentului, fara a suporta costuri determinate de actiunile ulterioare ale castigatorilor.

ART. 7. Conditii de validitate

Pentru ca un participant sa aiba dreptul de a castiga unul din premiile campaniei, trebuie sa indeplineasca simultan

urmatoarele conditii:

– este persoana rezidenta in Romania si are peste 18 ani

– sa se fie inscris in concursul „Have a HardCore Christmas by Intel and Lab501”

– sa trimita in timpul stabilit in regulament datele de identificare solicitate si copia de buletin.

Participantii care nu fac dovada indeplinirii acestor conditii nu vor fi validati. In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unor inscrieri, decizia Organizatorilor este definitiva. Organizatorii nu isi asuma responsabilitatea pentru inscrierile necorespunzatoare din punct de vedere al continutului.

ART. 8. Litigii

În cazul unor potentiale litigii aparute intre Organizator si participantii la Promotie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane din Bucuresti, de la sediul Organizatorului.

ART. 9. Regulamentul campaniei promotionale

Regulamentul campaniei promotionale este disponibil in mod gratuit pe site-ul www.lab501.ro, iar la solicitarea oricarei persoane interesate, poate fi obtinut gratuit printr-o cerere scrisa adresată companiei S.C. TRUST COMMUNICATIONS  S.R.L., cu sediul social in Bucuresti, str Maica Domnului, nr. 10, bl. T54, sc.A, et. 4, ap.19, sector 2, Bucuresti, Romania, sau la adresa de mail [email protected].

ART. 10. Diverse

Prin inscrierea la concursul „Have a HardCore Christmas by Intel and Lab501”, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului regulament si sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, imaginea, numele, prenumele si orasul lor de resedinta sa fie facute publice potrivit legislatiei in vigoare. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru informatiilor eronate, incomplete, transmise cu intreruperi, transmise cu intarziere sau deformate in orice alt mod, in urma actiunilor utilizatorilor paginii web, a functionarii echipamentelor de calcul ale acestora, aplicatiilor acestora sau altor echipamente tehnice ale acestora folosite in derularea competitiei. Aceste circumstante se pot datora, de asemenea, dificultatilor tehnice care pot afecta functionarea conexiunilor Internet si/sau a echipamentelor de calcul si/sau a aplicatiilor furnizorului de Internet si/sau functionarea defectuoasa a email-ului, fie in cazul www.lab501.ro, fie in cazul participantului, cauzata de probleme tehnice si/sau de trafic intens pe Internet, in general, sau pe pagina web, in special, sau de ambele tipuri de probleme.

ART. 11. Prelucrarea datelor personale

Inscrierea in campanie prezuma cunoasterea regulamentului si acordul participantului pentru clauzele acestuia Organizatorul, in vederea desfasurarii Concursului, prelucreaza datele personale ale participantilor la acest concurs in conformitate cu Legea 677/2001, prin intermediul Agentiei. Prin comunicarea datelor cu caracter personal in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, persoanele participante la concursul care se desfasoara pe www.lab501.ro si castigatorii premiilor Concursului isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor cu caracter personal, inclusiv imaginea, sa intre in baza de date a Organizatorului in vederea validarii, atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale ale organizatorilor de promotii. Participantii la Concurs, in calitate de persoane vizate, au, conform Legii 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, urmatoarele drepturi:

a) dreptul la informare (art.12) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine informatii cu privire la identitatea operatorului, a scopului in care se face prelucrarea datelor, precum si orice alte informatii suplimentare impuse de lege

b) dreptul de acces la date (art.13) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre Organizator

c) dreptul de interventie asupra datelor (art.14) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit: a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conform legii, in special a datelor incomplete sau inexacte; b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii; c) realizarea notificarii catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) si lit. b) daca o asemenea notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat

d) dreptul de opozitie (art. 15) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza si fac obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare

e) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a cere si de a obtine: a) retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum si competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau alte asemenea aspecte b) reevaluarea oricarei alte decizii luate in privinta sa, care o afecteaza in mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care intruneste conditiile prevazute la lit a)

f) dreptul de a se adresa justitiei (art.18) – potrivit caruia persoana vizata se poate adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de Legea 677/2001, fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plangere autoritatii de supraveghere. Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de catre participanti la inscrierea in concurs exclusiv in scopul anuntarii si identificarii castigatorului, conform Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, nr. 28100.

ART.12. Incetarea inainte de termen a campaniei, forta majora

Campania poate inceta inainte de termen, numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa acestuia, de a continua Campania sau printr-o decizie unilaterala a Organizatorului. Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Concurs, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1082 si 1083 C.civ. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la Concursul existent in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

ORGANIZATOR

S.C. Trust Communications S.R.L

Prin reprezentant

Ioana Pană

Comentarii

53 comentarii la: CONCURS – Have a hardCore Christmas by Intel & Lab501

 1. AlexD a scris pe:

  Foarte tare concurs, bafta tuturor !! Multumim organizatorilor. 🙂

 2. Emil Alexandru Barb a scris pe:

  Super concurs, se vede clar ca sunteti de gasca si ca sustineti gamingul in romania!

 3. Mult noroc tuturor! Multumesc pentru concurs!

 4. vlad a scris pe:

  omg nice, bafta tuturor

 5. Ciubotaru George Alexandru a scris pe:

  Foarte frumos din partea voastra ca ati binevoit a infiinta acest concurs, pentru mine inseamna foarte mult, sa vad ca aceste concursuri se desfasoara pe teritoriul tari noastre. Mam saturat sa tot vad in concursurile de peste hotar cum castigator doar din sua si Anglia. Bravo tinet-o tot asa.

 6. Liviu a scris pe:

  Bai baieti , Un Mos Niculae fericit ! Si ne mai auzit pan` la Craciun ! Spor – bun concurs … cine stie chiar nu aveam bani de schimbat platforma dar cu asemenea proc nu e de gluma 🙂

 7. Fron Romica a scris pe:

  Superb concurs…Super Tare echipa de la LAB 501…la cat mai multe concursuri…

 8. apetrei daniel a scris pe:

  super concurs, bafta tuturor

 9. apetrei daniel a scris pe:

  multumim organizatorilor,sunteti tari!!

 10. Loues Magdo a scris pe:

  Astept poate este adevarat!

 11. doru a scris pe:

  haha!ar fi superb!!chiar as vrea sa-mi fac alta configuratie!ms pentru concurs!

 12. Claudiu Calota a scris pe:

  Frumos concurs, cu un premiu pe masura

 13. Optimus a scris pe:

  Bafta tuturor!

 14. theBrain a scris pe:

  much power!
  so overclock!
  wow!

 15. vladozaurus a scris pe:

  Mult noroc tuturor dar mai mult mie!

 16. Marius L. a scris pe:

  Se poate inscrie si fratele meu de pe acelasi calculator? Sau este posibila o singura inscriere per IP?

 17. nicu a scris pe:

  superconcurs,am nevoie de acest procesor:)

 18. doina vina a scris pe:

  foarte tare concursul!

 19. cami a scris pe:

  e super… bafta!!

 20. Farcus Costin Valentin a scris pe:

  particip cu mare drag

 21. M-am inscris si eu , super concurs, multumim si bafta tuturor !

 22. BORS IOAN a scris pe:

  Mult noroc tuturor! Multumesc pentru concurs!

 23. jupanu florin a scris pe:

  mult noroc,super concurs

 24. Successs !!!

 25. Elisabeta-Luise a scris pe:

  iata un concurs fain !

 26. maria dumitrescu a scris pe:

  m-am inscris ,noroc sper sa am

 27. Robert a scris pe:

  Super tare

 28. Koss a scris pe:

  Sarbatori Fericite!! si un 2014 plin de gandgeturi !! :))

 29. Dragos a scris pe:

  Care sunt norocosii ?

 30. Monstru Post author a scris pe:

  15 Ianuarie 🙂

 31. Marius L. a scris pe:

  Domnu’ Monstru, imi raspunzi si mie? ;)) Este posibila o singura inscriere per IP? Multumesc anticipat pentru raspuns!

 32. Monstru Post author a scris pe:

  Ideal ar fi sa se inscrie un concurent / un ip.

 33. A. Mihai a scris pe:

  Bafta tuturor! Super concurs,multumim organizatorilor.

 34. Rotaru Vasile a scris pe:

  Multumim de concurs,sarbatori fericite!

 35. Nicolay a scris pe:

  bafta tuturor si sarbatori fericite!Multumim pentru concurs

 36. Radulescu Teodor a scris pe:

  Foarte tare! Sunt 3 procesoare, sper sa apuc si eu unul! Mare nevoie de PC nou. De vreo 3 luni stau pe telefon :)).

 37. bogdan alin a scris pe:

  bafta tuturor si UN AN NOU FERICIT la toata lumea.

 38. collyn a scris pe:

  bafta

 39. Radulescu Teodor(dorurad) a scris pe:

  De unde stiti voi ce varsta are persoana care a castigat? De exemplu eu am facut 18 ani pe 18octombrie 2013 (anul trecut), dar cum aflati chestia asta? In regulament scrie ca doar cei care au 18 ani (si peste) pot participa.

 40. Radulescu Teodor(dorurad) a scris pe:

  Si inca ceva ca am uitat si am dat repede Trimite comentariu… Cum extrageti castigatorii? Cu random si filmati, nu? :D.

 41. Monstru Post author a scris pe:

  CNP, copie dupa buletin, etc. Castigatorii vor fi extrasi cu Random.org. Toate detaliile astea sunt trecute in concurs…

 42. bine ar fi sa castig

 43. Ema a scris pe:

  Hmmm abia astept 15 ianuarie 😀

 44. tayfun a scris pe:

  Foarte tare. Multumim organizatorilor

 45. munteanu corina a scris pe:

  Foarte tare! Sunt 3 procesoare, sper sa apuc si eu unul si sa castig

 46. Rusu a scris pe:

  super initiativa!! un an nou fericit tuturor

 47. 2dor a scris pe:

  Cam ciudate intrebarile si raspunsurile alese. Dar na, fiecare vrea un procesor nou.

 48. Dima F a scris pe:

  foarte tare frate:D

 49. Codreanu Ioana Monica a scris pe:

  doamne ajuta

 50. Astept.
  Noroc bun!

 51. Radulescu Teodor(dorurad) a scris pe:

  Uf, inca 2 zile. Sper sa castig, mi s-a luat sa stau pe telefon si pe laptop-ul asta pe care nu poti face nimic altceva decat activitati zilnice (muzica, messenger, facebook, chestii usoare). Bafta tuturor!! 😀

 52. adrian a scris pe:

  Sa fie cu noroc pentru toti:D

 53. Adrian a scris pe:

  unde o sa se afiseze castigatorii?

Lasa-ne un comentariu: